Het moratorium Wanneer een huurder de huur maanden niet betaalt, dan heeft de verhuurder de mogelijkheid om aan de rechter een vonnis te vragen, waarin de huurovereenkomst wordt ontbonden en de huurder wordt veroordeeld om het gehuurde te ontruimen, zodat de verhuurder het pand weer tot zijn beschikking krijgt. Soms wordt een dergelijke procedure doorkruist…