De coronapandemie: een onvoorziene omstandigheid? De coronapandemie lijkt met het verdwijnen van de lockdown op de achtergrond te zijn geraakt. Toch zijn de (economische) gevolgen van  de coronacrisis nog alledaagse praktijk. Met name in zaken waarbij de huurder de ontstane huurachterstand niet kan inlopen of dat partijen het niet eens kunnen worden over de huurkorting….