SCHULDHULPVERLENING

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen problemen zich snel opstapelen. Door actie te ondernemen kunt u voorkomen dat de situatie escaleert; er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Bij de Stadsbank van de gemeente Apeldoorn kunt u terecht voor advies ter voorkoming van schulden, hulp bij het aflossen ervan en hoe om te gaan met schuldeisers. Meer informatie vindt u door te klikken op de volgende link: Stadsbank Apeldoorn

Hoe te betalen?