BRANCHES

Wij zijn werkzaam in vele branches en zijn dan ook van vele markten thuis. Voor een aantal branches hebben wij, mede vanwege het bijzondere karakter daarvan, een aparte juridische module opgesteld. Denk hierbij aan de tankstations die zelf geen NAW-gegevens van een doorrijder kunnen traceren, maar ook zorgverleners die vaak lage vorderingen hebben. Ook voor de verhuur-, overheids- en onderwijsbranche waar alternatieve geschilbeslechting in combinatie met gerechtsdeurwaarderdiensten van belang kunnen zijn, hebben wij een aparte juridische module opgesteld.

Wij bieden onze klanten graag maatwerk aan en kunnen u met onze expertise bijstaan. Neemt u dan ook gerust contact met ons op.

KARREMAN & OVERHEID

Wij werken voor meerdere overheidsorganisaties en diverse zelfstandige bestuursorganen. Onder meer zijn wij één van de vaste partners van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau).

Lees meer →

KARREMAN & MKB

Speciaal voor de ondernemers hebben wij dan ook de MKB-module Karreman & MKB opgesteld., waarbij wij uw facturen op verantwoorde wijze incasseren op basis van no-cure-no-pay.

Lees meer →

KARREMAN & POMPHOUDERS

Wij zijn inmiddels voor vele tankstations een vertrouwd adres voor het incasseren van onbetaalde tankbeurten (zowel doorrijders als schuldbekentenissen).

Lees meer →

KARREMAN & VERHUUR

Speciaal voor verhuurders hebben wij de incasso- en juridische module Karreman & Verhuur ontwikkeld. Met deze module nemen wij u de inning van onbetaalde huurgelden en juridische werkzaamheden uit handen.

Lees meer →

KARREMAN & ZORG

Wij werken voor meerdere zorgverleners, waaronder tandartsen, fysiotherapeuten, podotherapeuten, osteopaten, logopedisten, mondhygiënisten, verloskundigen, orthopeden etc.

Lees meer →

KARREMAN & TECHNIEK

Wij werken voor diverse bedrijven uit de technische branche en weten dan ook welke geschillen zich hier voordoen. Een werk is ineens niet goed opgeleverd, een onderdeel van het werk is nog niet klaar, de werkzaamheden zijn niet goed uitgevoerd of iets werkt niet etc.

Lees meer →

KARREMAN & ONDERWIJS

Wij werken samen met het onderwijs en bieden diverse stages aan voor studenten die in het kader van de opleiding een stageplaats nodig hebben. Daarnaast werken wij voor het onderwijs en mogen diverse onderwijsorganisaties tot onze klantengroep rekenen.

Lees meer →

KARREMAN & AUTOMOTIVE

Wij werken voor meerdere bedrijven in de mobiliteitsbranche, waaronder autodealers, garages / werkplaatsen, pompstations, leasemaatschappijen etc. In deze branche heeft men vaak te maken met herhaalde wanbetaling van diverse klanten.

Lees meer →

KARREMAN & VvE

Binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE) komt het regelmatig voor dat een lid van een VvE de maandelijkse bijdrage niet betaalt. Die bijdrage is op grond van de statuten vastgesteld. Voor een VvE is er een goede reden om de incasso van achterstallige bijdragen snel op te pakken.

Lees meer →