KARREMAN & VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE) komt het regelmatig voor dat een lid van een VvE de maandelijkse bijdrage niet betaalt. Die bijdrage is op grond van de statuten vastgesteld. Voor een VvE is er een goede reden om de incasso van achterstallige bijdragen snel op te pakken. Voorkomen dient te worden dat de achterstand nog verder oploopt en ook dient precedentwerking te worden voorkomen.

Als een achterstand in de maandelijkse bijdrage ontstaat, dient eerst een 14-dagen aanmaning te worden gestuurd naar het lid van de VvE. Een voorbeeld aanmaning vindt u op deze website onder “Downloads”. De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen regels bevatten over de opeisbaarheid van de bijdrage en de eventuele verschuldigdheid van een boete, rente of kosten. Als het lid ook na de 14-dagen aanmaning niet betaalt, dan is het raadzaam om de incasso verder ter hand te nemen.

Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen heeft een incassomodule ontwikkeld, waarbij wij het minnelijke aanmaningstraject van de VvE overnemen. Wij doen dit op basis van no-cure-no-pay. Dit betekent dat wij geen dossierkosten bij de VvE in rekening brengen en de incassokosten verhalen op het VvE-lid. Indien het VvE-lid ook naar aanleiding van de aanmaningen en een eventueel huisbezoek van de gerechtsdeurwaarder niet betaalt, dan kan namens de VvE een procedure bij de rechter worden opgestart, gevolgd door eventuele beslaglegging. Onze gerechtsdeurwaarders en juristen staan klaar om dit voor de VvE te verzorgen.

“Recidivisten”

Het komt voor dat een VvE-lid vaker niet betaalt. De rechter kan dan een veroordeling uitspreken ook voor de toekomstige bijdragen. Hierdoor hoeft een VvE niet voor iedere achterstand een afzonderlijke procedure op te starten.

Contributies bevoorrecht op het appartementsrecht

De wet bepaalt dat de contributies die door het VvE-lid zijn verschuldigd, bevoorrecht zijn op de opbrengst van het appartement. Dit geldt alleen ten aanzien van de bijdragen die in het lopende of het voorafgaande kalenderjaar opeisbaar zijn geworden. Concreet betekent dit dat indien een appartement in het openbaar wordt verkocht, eerst de hypotheek voldaan dient te worden, dan de VvE en dan pas de overige schuldeisers. Dit is voor een VvE dus met name van belang indien het VvE-lid een lagere hypotheekschuld heeft dan de waarde van het appartement, maar wel meerdere schuldeisers die ook beslag hebben gelegd.

Informatielijn

Wij stellen voor onze opdrachtgevers een directe informatielijn beschikbaar. U kunt bij ons terecht voor telefonisch advies over allerlei juridische kwesties. Wel zo handig!

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neemt u dan contact met ons op.

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen over het onderwerp overheid?
Mail ons: info@mkarreman.nl

Overige Branches

Overige branches waar Karreman actief in is: