Hoe en wanneer brengt u incassokosten in rekening bij uw debiteur? U heeft een klant die uw factuur niet betaalt. Dat is erg vervelend. U wilt uw klant daarom een (laatste) betalingsherinnering sturen. Het kan verstandig zijn om dan incassokosten in rekening te brengen bij uw klant. Waarom? Omdat u kosten moet of hebt moeten…

De coronapandemie: een onvoorziene omstandigheid? De coronapandemie lijkt met het verdwijnen van de lockdown op de achtergrond te zijn geraakt. Toch zijn de (economische) gevolgen van  de coronacrisis nog alledaagse praktijk. Met name in zaken waarbij de huurder de ontstane huurachterstand niet kan inlopen of dat partijen het niet eens kunnen worden over de huurkorting….

Een onbetaalde factuur… wat nu?! Als er diensten zijn verricht of zaken zijn geleverd, dan moet hiervoor betaald te worden. Dat begrijpt iedereen! Ook al is binnen de onderneming nog alles zo goed geregeld, toch zal er vroeg of laat iemand zijn die uw factuur onbetaald laat. En dan? Onze belangrijkste tip: trek direct de…

Hoe werkt een incassoprocedure? Facturen moeten betaald worden. Dat is essentieel voor een goed draaiende economie. Als organisaties of ondernemers niet betaald krijgen, dan heeft dat tot gevolg dat zij hun eigen rekeningen (mogelijk) niet meer kunnen betalen of extra kosten moeten doorbelasten aan hun klanten. Ondernemers zijn dan ook genoodzaakt om op te treden…

Het moratorium Wanneer een huurder de huur maanden niet betaalt, dan heeft de verhuurder de mogelijkheid om aan de rechter een vonnis te vragen, waarin de huurovereenkomst wordt ontbonden en de huurder wordt veroordeeld om het gehuurde te ontruimen, zodat de verhuurder het pand weer tot zijn beschikking krijgt. Soms wordt een dergelijke procedure doorkruist…