ONLINE WERKGEVERSFORMULIER

De velden met een * zijn verplicht.

  Uw Organisatie

  Gegevens debiteur

  Inkomengegevens

  1. Geniet betrokkene van uw organisatie een salaris/uitkering? *

  JaNee

  2. Het registratie-/BSN nummer van betrokkene: *

  3.a Hoogte van het netto uitgekeerde bedrag: *

  Euro per

  3.b Hoogte van het bruto uitgekeerde bedrag: *

  Euro per

  3.c Indien er sprake is van wisselende inkomsten, graag salarisspecificaties van de afgelopen 3 perioden aanleveren.

  4. Liggen er momenteel beslagen op dit salaris/deze uitkering? *

  JaNee

  Zo ja:
  a) Welke deurwaarder heeft beslag gelegd?

  b) Thans bedraagt de restvordering

  Euro

  5. Hoe luidt de volledige constitutie van uw onderneming/instelling waaronder het beslag gelegd dient te worden?

  6. Telefoonnummer van betrokkene is:

  7. Bank/gironummer waarop het salaris wordt gestort:

  8. Eventuele opmerkingen
  (bijvoorbeeld i.g.v. beëindiging dienstverband/uitkering)

  Op grond van artikel 475g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bent u verplicht de vragen 1 t/m 4 te beantwoorden.

  Dit formulier is naar waarheid ingevuld door: