Hoe gaat een deurwaarder te werk?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Hoe Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen werk gaat is afhankelijk van de afspraken die u met ons maakt. Grofweg zijn er drie trajecten te onderscheiden, namelijk:

Minnelijke incasso

In deze fase wordt geprobeerd om zaken minnelijk met de debiteur op te lossen. Daarbij proberen wij contact te krijgen met de debiteur om de zaak te bespreken en een zo goed mogelijke oplossing te bewerkstelligen. Dit kan zijn directe betaling, maar ook het treffen van betalingsregelingen en/of het maken van andere afspraken.

Procederen

Als de minnelijke fase geen uitkomst biedt, dan kan de gang naar de rechter gevolgd worden. Onze juristen houden zich dagelijks bezig met procederen in zaken. De rechter zal een uitspraak doen en zijn beslissing vastleggen in een vonnis.

Beslagleggen

Als een debiteur geen gehoor geeft aan de uitspraak van de rechter, dan schakelen wij onze gerechtsdeurwaarders in. Door middel van beslaglegging kunnen zij betaling van een debiteur afdwingen.

Welke procedure gekozen wordt, is geheel afhankelijk van de zaak en uw wensen. Wij bespreken dit met u en adviseren op basis hiervan wat het beste is om te doen.