OVER KARREMAN GERECHTSDEURWAARDERS EN JURISTEN

Ons kantoor: al circa 30 jaar een begrip

Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen is opgericht in 1987 door M. (Marinus) Karreman. Het kantoor is sinds die tijd uitgebouwd tot een professionele deurwaardersorganisatie met een compleet pakket aan juridische en ambtelijke diensten. Bij de ontwikkeling van het kantoor heeft de kwaliteit van dienstverlening altijd centraal gestaan.

Onze huidige organisatie een kleine 20 medewerkers waaronder 2 (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders, 4 juristen en een tiental incassospecialisten. Ieder heeft zijn eigen specialisme en samen maken wij ons sterk voor u. Onze organisatie is het oudst dienende gerechtsdeurwaarderskantoor van Apeldoorn en omstreken.

Marinus Karreman is per 1 januari 2015 gedefungeerd als gerechtsdeurwaarder en heeft daarbij het ambtelijk roer overgedragen aan mr. G.E. (Erik) Hamer die per 10 december 2014 als gerechtsdeurwaarder aan het kantoor is verbonden. Daarvoor was Erik Hamer al ruim 12 jaar in dienst van de organisatie als jurist en daarna als kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

Onze visie: het beste uit ons team halen

Om het beste uit ons team te halen worden onze medewerkers voortdurend opgeleid, waarbij persoonlijke en zakelijke ontwikkeling voorop staat. Onze missie is het beheersbaar maken van het debiteurenrisico en het incasseren van openstaande vorderingen ten behoeve van onze opdrachtgevers. Dit doen wij niet alleen door onze kerntaak uit te voeren, maar ook door samen te werken met onze opdrachtgevers. Kernwaarden daarbij zijn:

• het leveren van een goede gedegen dienstverlening
• heldere communicatie
• het nakomen van afspraken
• integriteit
• duidelijkheid en transparantie
• respectvolle behandeling van alle partijen.

Kwaliteit: onze kern

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG heeft voor de beroepsgroep een kwalitatieve standaard geformuleerd, die is gericht op het hanteren van een goede bedrijfsvoering in algemene zin én op het bevorderen van de professionalisering van de gerechtsdeurwaarderskantoren. Als gerechtsdeurwaarderskantoor zijn wij gebonden aan strikte wetgeving, reglementen en richtlijnen om onze professionele kwaliteit van dienstverlening en onze onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen.

Daarnaast verlangen onze opdrachtgevers steeds vaker dat onze systemen en processen geborgd zijn. Op 9 december 2010 is het Reglement van het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders (CTG) in werking getreden. In verband hiermee laten wij ons regelmatig uitvoerig toetsen op de Verordening KBvG normen voor Kwaliteit door een erkende auditor. Ook is per 28 januari 2016 de goedkeuring aan ons verleend om de certificering ISO 9001 te dragen. De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het behalen van deze certificering geeft blijk dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en dat onze dienstverlening en de resultaten daarvan onderhevig zijn aan continue management met oog op blijvende verbetering.

Tevens zijn onze juristen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). Deze vereniging heeft ten doel het waarborgen van een kwalitatief goede juridische dienstverlening en bevordert een goede juridische beroepsuitoefening.

Landelijke dekking: groot bereik met kennis ter plaatse

Wij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband ‘welkedeurwaarder.nl‘. Dit samenwerkingsverband kenmerkt zich door de zelfstandige en regionaal sterke kantoren, met behoud van ieders identiteit. Elk kantoor heeft haar kennis en ervaring in de regio. Dit houdt de kwaliteit hoog en het verhaalsrisico laag.

mr. G.E. Hamer

Gerechtsdeurwaarder en Jurist

M. Karreman

Oud-gerechtsdeurwaarder en Adviseur

Wij zijn ISO gecertificeerd:

Wij zijn aangesloten bij de:

logo-nvra


logo-kbvg