Bewijsrapportages

Als u voorziet dat er een geschilsituatie zal gaan ontstaan of u een toestand wenst vast te leggen, dan kan een bewijsrapportage zinvol zijn. Denk hierbij aan de toestand van een pand bij oplevering, een constatering van een retentierecht op een (on)roerende zaak, vastleggen van een lekkage in een kelder etc. etc. De vastlegging wordt vaak voorzien van foto’s en/of beeldopnames.

Een bewijsrapportage is een door de deurwaarder opgestelde verklaring, waarin een waarneming die door de deurwaarder is gedaan, is vastgelegd. Deze verklaring wordt vaak voorzien van foto’s en/of beeldopnames.

Waarom een bewijsrapportage door de gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is een bij Koninklijk Besluit benoemde ambtenaar. Wat hij of zij constateert en verklaart, wordt in de rechtspraak beschouwd als iets dat officieel vaststaat. Een bewijsrapportage (in jargon wordt deze ook wel een “proces-verbaal van constatering” genoemd) wordt in de rechtspraktijk als bijzonder sterk ervaren en kan helpen als bewijsmateriaal. Met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming.

Retentierecht op een onroerende zaak

Een aannemer kan onder omstandigheden een retentierecht uitoefenen op een bouwwerk. Hierover is al veel geschreven. Eén van de vereisten is dat de aannemer dan de feitelijke macht moet uitoefenen over het bouwwerk. Dit gebeurt in de praktijk door het omheinen van het bouwwerk met hekken en hierop sloten aan te brengen, zodat niemand er zomaar bij kan. Ook worden er borden bevestigd aan de hekken met de mededeling dat er een retentierecht wordt uitgeoefend door de aannemer (kenbaarheidsvereiste).

Wij (onze gerechtsdeurwaarders) maken regelmatig een proces-verbaal van constatering op als er een retentierecht wordt uitgeoefend. Wij leggen dan woordelijk vast dat de aannemer op dat moment een retentierecht uitoefent in een proces-verbaal en maken ook foto’s van de situatie ter plaatse. Het proces-verbaal kunnen wij inschrijven bij het Kadaster in de openbare registers. Zo is het voor iedereen kenbaar dat er een retentierecht wordt uitgeoefend. Dit versterkt de positie van de aannemer!

Lekkages

Hebt u net een huis gekocht of verbouwd en ineens last van lekkage? Dan kunt u deze laten vastleggen in een proces-verbaal van constatering. Wij (onze gerechtsdeurwaarders) maken hier dan foto’s van en leggen ook het tijdstip van de lekkage vast. Ook kunnen wij vastleggen waar de lekkage (zichtbaar) vandaan komt.

Met een rapportage van de deurwaarder hebt u een sterke rapportage in handen om bijvoorbeeld de voormalige bewoners en/of de aannemer aan te spreken. Er kan dan geen discussie meer bestaan over de situatie ter plaatse.

Oplevering pand

Bent u huurder of verhuurder van een pand en wenst u de oplevering van een pand te laten beschrijven? Dat kan! In de praktijk komen wij geregeld tegen dat hier behoefte aan is. Vooral als er discussie achteraf te verwachten valt, bijvoorbeeld over de wijze van oplevering, de staat van het gehuurde en de werking van de eventuele apparatuur.

Wij (onze gerechtsdeurwaarders) maken foto’s van het pand op een bepaald tijdstip en leggen onze waarneming vast in een proces-verbaal van constatering. Zo kan er achteraf geen discussie zijn over de staat waarin het pand is opgeleverd.