INCASSOCALCULATOR

Incassokosten berekening

Per 1 juli 2012 is de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) van kracht. Met onderstaande incassocalculator kunt u berekenen of en hoeveel incassokosten maximaal berekend mogen worden. Bepaal tevens of en hoeveel btw over de incassokosten verschuldigd is.


Hier komt het resultaat