MKB & Incasso

Onbetaalde factuur? Wij lossen het voor u op!

U wilt natuurlijk graag betaald krijgen voor uw geleverde goederen of diensten. Wij zien regelmatig dat dit niet gebeurt. Zelfs niet na diverse herinneringen. Wij zijn gedreven in het helpen van ondernemers bij het betaald krijgen van hun facturen. Niet alleen door het volgen van een standaard traject, maar juist door uitvoeren van persoonsgerichte incasso. Onderdeel hiervan is het versturen van persoonsgerichte aanmaningen, onze belservice, SMS/WhatsApp en het afleggen van huisbezoeken door onze gerechtsdeurwaarders.

Onze toegevoegde waarde voor u

Waarom kiest u voor ons?

Meer dan incasso

Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van betalingsgeschillen, zoals het incasseren van onbetaalde facturen en huurtermijnen. U schakelt ons in omdat wij flexibel, snel en kundig zijn. Wij zijn niet alleen een incassobureau, maar wij hebben ook juristen en gerechtsdeurwaarders in eigen huis. En dat levert u voordeel op.
U hebt één aanspreekpunt voor het hele incassotraject en zelf de regie over uw zaak. Daarbij leggen onze gerechtsdeurwaarders bijvoorbeeld ook minnelijke huisbezoeken af. Hiermee worden facturen vaak alsnog geïncasseerd en/of bereikt u een oplossing met uw klant.
U hoeft dan niet naar de rechter. En kan er minnelijk niet opgelost worden? Dan staan onze juristen en gerechtsdeurwaarders voor u klaar om u in het verdere (gerechtelijke) traject bij te staan. Wij hebben alle expertise onder één dak!

Een (incasso)abonnement heet bij ons service

Wij vinden het belangrijk dat klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. Wij binden onze klanten niet met langdurige – vaak onnodige – abonnementen, maar verbinden door service. U schakelt ons in wanneer dat nodig is en wanneer u tevreden over ons bent. Ook hebben wij een advieslijn voor onze klanten, gewoon om met hen mee te denken.

Transparant en laagdrempelig

Wij zijn transparant in werkwijze en kosten. Ook krijgt u actief updates van ons in uw zaak. U weet bij ons waar u aan toe bent, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken. U krijgt advies van ons en een vast aanspreekpunt.

Online portaal

Wij hebben een zeer uitgebreid Online Portaal voor zowel onze opdrachtgevers als debiteuren. Via het Online Portaal kunnen onze opdrachtgevers de zaken volgen, bestanden en berichten delen en bijvoorbeeld ook betalingen doorgeven. Ook is het mogelijk om nieuwe zaken via het portaal bij ons aan te leveren.

Voor debiteuren hebben wij ook een Online Portaal, waarbij zij inzage hebben in de financiële gegevens in het dossier, berichten kunnen plaatsen en betalingen kunnen doen.

Snel, flexibel en deskundig

Doordat wij alles in eigen huis hebben, kunnen wij ook snel schakelen. Wij zijn hiervoor niet afhankelijk van derden. Uw zaak wordt behandeld door een jurist. Daardoor hebt u meteen de deskundige op uw zaak.

No-cure-no-pay 

Wij voeren het standaard incassotraject uit op basis van no-cure-no-pay. Of u nou een hoge of lage vordering hebt. Dit betekent dat wij uw klant schriftelijk en telefonisch benaderen om de factuur alsnog te betalen. Ook moet uw klant dan de wettelijke incassokosten betalen. Als uw klant betaalt (pay), dan maken wij aanspraak op de incassoprovisie. Als uw klant niet betaalt, dan betaalt u ons ook niets.

Ook leggen wij huisbezoeken af. Deze zijn erg zinvol gebleken (zie hierna), maar vallen niet onder het no-cure-no-pay traject. De kosten zijn beperkt. U kunt altijd zelf kiezen of wij een huisbezoek voor u afleggen.

Landelijke dekking

Wij bieden landelijke dekking. U kunt bij ons terecht voor incasso door het hele land.

Heeft u onbetaalde facturen? Dien deze dan direct in.

Direct onbetaalde factuur indienen

Wat doen wij voor u?

Incasso

Onze dienstverlening is gebaseerd op het principe “voorkomen is beter dan genezen”. Wij bieden u de tools om uw debiteurenbeheer te optimaliseren, zoals pré-incasso, incassostickers en online debiteurenbeheer. Maar denk ook aan het verbeteren van uw (juridische) documenten, zoals overeenkomsten en algemene voorwaarden. Het grote voordeel van een goed debiteurenbeheer is dat u sneller betaald wordt en minder risico loopt op wanbetaling.

Worden uw facturen niet betaald? Dan starten wij voor u een oplossingsgericht incassotraject op, altijd vanuit een persoonlijke benadering. Dit doen wij onder andere door het afleggen van huisbezoeken door onze gerechtsdeurwaarders.

Onze pijlers zijn:

Transparantie richting alle partijen

Een maximaal incassoresultaat zonder tussenkomst van de rechter

Het behoud van uw klant waar gewenst en waar mogelijk

Zo weinig mogelijk inspanningen van uw kant

Huisbezoeken

Wij staan dagelijks aan de deur bij mensen en bedrijven met als doel om zaken op te lossen. Dit doen wij ook in uw zaak. Een huisbezoek zorgt voor persoonlijk en direct contact en is daarmee uiterst effectief. U profiteert daarbij van de impact van de gerechtsdeurwaarder. Vaak wordt er door een huisbezoek alsnog betaald en kan hiermee een procedure bij de rechter worden voorkomen.

Tevens kan een huisbezoek zinvol zijn om de situatie ter plaatste in te schatten. Zo zijn er situaties waarbij het overduidelijk is dat een klant niet direct aan zijn verplichtingen kan voldoen. Er kan dan gezocht worden naar eventuele alternatieven, zoals het maken van een betalingsafspraak in termijnen. Ook kan het zijn dat een klant zich slechter voordoet dan dat de situatie daadwerkelijk is. Dit kan reden zijn om een procedure bij de rechter op te starten en betaling af te dwingen. Wij maken van onze bezoeken rapportages op en kunnen u gericht adviseren.

Kernwaarden van onze dienstverlening zijn:

Alles onder één dak: incassospecialisten, juristen en gerechtsdeurwaarders

Ook voor lage vorderingen

Oplossingsgerichte incasso

Standaard incassotraject o.b.v. no-cure-no-pay

Huisbezoeken

Landelijke dekking

Juristen

Onze juristen staan u als raadsman bij in uw zaak, zowel vóór als tijdens als na een procedure bij de rechter. Op deze manier wordt uw zaak van meet af aan deskundig behandeld en weten wij zaken op de beste manier voor u op te lossen. Wij hebben gedegen kennis van de reguliere wetgeving en iedere jurist heeft een eigen specialisatie. Zo hebben wij onze eigen incasso- en huurrechtjuristen in eigen huis. Onze juristen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA).

Natuurlijk kunt u dan ook bij ons terecht voor het opstellen of laten controleren van een overeenkomst of algemene voorwaarden. Door het controleren van uw juridische documenten kunnen juridische geschillen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat een beslissing van de rechter ook wordt nageleefd. Als gerechtsdeurwaarders kantoor hebben wij meerdere gerechtsdeurwaarders voor ons werken. Ons (ambtelijk) werk bestaat onder meer uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (het dagvaarden) en het uitvoeren van beslissingen van rechters. Wij hebben de bevoegdheid om beslag te leggen op de goederen van personen/bedrijven of bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand te ontruimen. Tevens maken wij diverse processen-verbaal op en zorgen wij ervoor dat stukken of mededelingen een persoon op wettige wijze bereiken. Een incassobureau en/of advocaat mag deze werkzaamheden niet verrichten.