MKB & Incasso

Onbetaalde factuur? Wij lossen het voor u op!

U wilt betaald krijgen voor de door u geleverde goederen of diensten. Wij zien regelmatig dat dit niet gebeurt. Zelfs niet na diverse herinneringen.

Wij zijn gedreven in het helpen van ondernemers bij het betaald krijgen van hun facturen. En daarin gaan wij verder waar een incassobureau moet stoppen. U maakt bij ons gebruik van een uitgebreid persoonsgericht incassotraject, en zo nodig onze expertise waarbij wij voor u procederen en beslagleggen. Hiermee zorgen wij dat u krijgt waar u recht op heeft!

 

Heeft u onbetaalde facturen? Dien deze dan direct in.

Direct onbetaalde factuur indienen

Wat doen wij voor u?

Incasso

Facturen moeten betaald worden. Daar zetten wij ons voor in! Wij hebben een sterk aanmaningstraject met vele contactmomenten in een kort tijdsbestek. Wij zitten bovenop uw zaak, waardoor we de aandacht van uw klant trekken. Hiervoor  maken wij gebruik van geavanceerde systemen en Artificial intelligence, gecombineerd met een persoonlijke aanpak. Onze gerechtsdeurwaarders leggen onder andere huis- en bedrijfsbezoeken af om maximaal resultaat voor u te behalen. En dat werkt! Wij hebben bewezen dat minimaal 80% van de zaken op minnelijke wijze kunnen worden opgelost.

 

No-cure-no-pay in het incassotraject

Een maximaal incassoresultaat

Het behoud van uw klant waar gewenst en waar mogelijk

Wij gaan verder waar een incassobureau stopt

Huisbezoeken

Wij staan dagelijks aan de deur bij mensen en bedrijven met als doel om zaken op te lossen. Dit doen wij ook in uw zaak. Een huisbezoek zorgt voor persoonlijk en direct contact en is daarmee uiterst effectief. U profiteert daarbij van de impact van de gerechtsdeurwaarder. Vaak wordt er door een huisbezoek alsnog betaald en kan hiermee een procedure bij de rechter worden voorkomen.

Tevens kan een huisbezoek zinvol zijn om de situatie ter plaatste in te schatten. Zo zijn er situaties waarbij het overduidelijk is dat een klant niet direct aan zijn verplichtingen kan voldoen. Er kan dan gezocht worden naar eventuele alternatieven, zoals het maken van een betalingsafspraak in termijnen. Ook kan het zijn dat een klant zijn financiële situatie slechter doet voorkomen dan dat deze daadwerkelijk is. Dit kan reden zijn om een procedure bij de rechter op te starten en betaling af te dwingen. Aan de hand van onze bezoekrapportages kunnen wij u gericht adviseren.

 

Alles onder één dak: incassospecialisten, juristen en gerechtsdeurwaarders

Ook voor lage vorderingen

Oplossingsgerichte incasso

No-cure-no-pay in het incassotraject

Huisbezoeken

Landelijke dekking

Juristen

Onze juristen staan u als raadsman bij in uw zaak, zowel vóór als tijdens als na een procedure bij de rechter. Op deze manier wordt uw zaak van meet af aan deskundig behandeld en weten wij zaken op de beste manier voor u op te lossen. Wij hebben gedegen kennis van de reguliere wetgeving en iedere jurist heeft een eigen specialisatie. Zo hebben wij incasso- en huurrechtjuristen in eigen huis. Onze juristen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA).

Natuurlijk kunt u dan ook bij ons terecht voor het opstellen of laten controleren van een overeenkomst of algemene voorwaarden. Door het controleren van uw juridische documenten kunnen juridische geschillen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat een beslissing van de rechter ook wordt nageleefd. Als gerechtsdeurwaarderskantoor hebben wij meerdere gerechtsdeurwaarders voor ons werken. Ons (ambtelijk) werk bestaat onder meer uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (het dagvaarden) en het uitvoeren van beslissingen van rechters. Wij hebben de bevoegdheid om beslag te leggen op de goederen van personen/bedrijven of bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand te ontruimen. Tevens maken wij diverse processen-verbaal op en zorgen wij ervoor dat stukken of mededelingen een persoon op wettige wijze bereiken. Een incassobureau en/of advocaat mag deze werkzaamheden niet verrichten.

 

Waarom kiest u voor ons?

 

Méér dan incasso: incassobureau en deurwaarder in één!

Wij gaan door waar een incassobureau moet stoppen. Dit betekent dat u één aanspreekpunt hebt voor het hele incassotraject. Wij behandelen uw zaak zelf: van aanmanen en procederen tot en met beslagleggen.

Huisbezoeken

In de minnelijke fase leggen onze gerechtsdeurwaarders ook huis- en bedrijfsbezoeken af en sommeren uw debiteur daarbij om alsnog te betalen. Dit doen wij tevens met een sommatie-exploot. Incassobureaus hebben deze bevoegdheid niet! Hiermee worden facturen vaak alsnog geïncasseerd en/of bereikt u een oplossing met uw klant. U hoeft dan niet naar de rechter. En komt er geen minnelijke oplossing? Dan staan onze juristen en gerechtsdeurwaarders voor u klaar om u in het verdere (gerechtelijke) traject bij te staan. Wij hebben alle expertise onder één dak!

Vaste contactpersoon

Uw zaak wordt behandeld door een vaste specialist. Daardoor hebt u meteen de deskundige op uw zaak. Voor de directe lijnen krijgt u een rechtstreeks telefoonnummer.

Neuraal netwerk en voorkomen van risico

Wij beoordelen de kans op verhaal voor uw vordering onder andere op basis van een verhaalsscore die wordt afgegeven door het neurale netwerk, dat wij hebben geïmplementeerd in onze dossiersoftware. Daarnaast beschikken wij over kredietrapporten (bedrijven), registers, eigen data en ervaring. Dankzij de inzet van deze middelen beperken wij de kans op onverhaalbare kosten en loopt u als opdrachtgever een aanzienlijk lager (kosten)risico.

Online portaal

Wij hebben een zeer uitgebreid Online Portaal voor zowel onze opdrachtgevers als debiteuren. Via het Online Portaal kunnen onze opdrachtgevers de zaken volgen, bestanden en berichten delen en bijvoorbeeld ook betalingen doorgeven. Ook is het mogelijk om nieuwe zaken via het portaal bij ons aan te leveren.

Voor debiteuren hebben wij ook een Online Portaal, waarbij zij inzage hebben in de financiële gegevens in het dossier, berichten kunnen plaatsen, een regeling kunnen voorstellen en betalingen kunnen doen.

Geavanceerde systemen

Wij beschikken over het meest geavanceerde systeem om het maximale uit uw zaak te halen. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van diverse instrumenten en activerende handelingen, waardoor uw debiteur sneller gaat betalen. Denk hierbij aan: automatische betaaltikkies/iDeal, reminders, buttons en formulieren, follow-ups etc. Dit alles om onder de aandacht te blijven.

Ruime bereikbaarheid

Wij zijn optimaal bereikbaar voor klant en debiteur. Zo zijn wij elke werkdag telefonisch bereikbaar tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Daarnaast uiteraard per e-mail, middels terugbelformulieren, chat en WhatsApp.

Snel, flexibel en deskundig

Doordat wij alles in eigen huis hebben, kunnen wij ook snel schakelen. Wij zijn hiervoor niet afhankelijk van derden.

No-cure-no-pay 

Wij voeren het standaard incassotraject uit op basis van no-cure-no-pay. Of u nou een hoge of lage vordering hebt. Dit betekent dat wij uw klant schriftelijk en telefonisch benaderen om de factuur alsnog te betalen. Ook moet uw klant dan de wettelijke incassokosten betalen.

Landelijke dekking

Wij bieden landelijke dekking. U kunt bij ons terecht voor incasso door het hele land.

 

 

Direct onbetaalde factuur indienen