Overheid

In Nederland zitten veel mensen in een problematische schuldensituatie. Dit betekent dat de schulden niet meer betaald kunnen worden en dat deze – als er niets gebeurt – alleen maar oplopen.

Schulden moeten betaald worden, dat staat buiten kijf. Wij vinden het belangrijk dat het incasseren van schulden wel op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Dit betekent niet dat er niet betaald hoeft te worden en burgers enkel met een fluwelen handschoen worden benaderd, maar wel dat onze wijze van incasseren behoorlijk en maatschappelijk geaccepteerd is. Onze manier van werken straalt namelijk ook af op onze opdrachtgevers en hun imago.

Kernwaarden van het maatschappelijk incasseren zijn:

Transparantie en duidelijkheid in het hele proces

Eerlijk zaken doen

Proportionaliteit

Oplossingsgericht werken

Minnelijk oplossen waar dat kan

Schuld- en kostenoploop voorkomen

Wij zijn onderdeel van de Kopgroep SRCM. Dit staat voor Social Responsible Credit Management. Dit is een norm die wordt opgesteld in samenspraak met diverse belanghebbenden. Deze norm houdt rekening met de burger, maar ook met de belangen van de opdrachtgever en andere stakeholders. De norm wordt getoetst door een onafhankelijk toetsingsinstituut.

Wij verwachten onze certificering, als één van de eersten, in de zomer van 2019 te behalen.

Karreman, alles onder één dak

Karreman inschakelen

Wat doen wij voor de Overheid?

Wij werken sinds onze oprichting in 1987 voor meerdere overheidsorganisaties, zoals gemeenten en de Rijksoverheid. Hiervoor verzorgen wij de minnelijke en gerechtelijke incasso. Onze meerwaarde is dat wij ervaring hebben in deze branche en ook oog hebben voor de belangen van de burger.

Onze pijlers zijn:

Transparantie en duidelijkheid in het hele proces

Eerlijk zakendoen

Oplossingsgericht werken

Minnelijk oplossen waar dat kan

Schuld- en kostenoploop voorkomen

Actieve signalering problematische schuldensituatie

Wij staan dagelijks aan de deur bij mensen en bedrijven met als doel om zaken op te lossen. Dit doen wij ook voor de Overheid, in een vroeg stadium. Een huisbezoek zorgt voor persoonlijk en direct contact en is daarmee uiterst effectief. De overheid profiteert daarbij van de impact van de gerechtsdeurwaarder. Vaak kan een huisbezoek zorgen voor een nieuwe impuls in de zaak en kunnen verdere stappen hiermee kunnen voorkomen. Ook heeft het huisbezoek een signaleringsfunctie, bijvoorbeeld als er bij de burger sprake is van een problematische schuldensituatie. Helaas kunnen wij de schuldensituatie oplossen, maar wij hebben wel contacten met organisaties die de burgers hiermee kunnen helpen. Op een actieve wijze leggen wij verbinding tussen de burgers en deze organisaties.