Vastgoed & Huurincasso

Een huurachterstand bij uw huurder, daar zit u niet op de wachten en kan ook niet geaccepteerd worden. Wij helpen verhuurders en huurders bij het oplossen van huurachterstanden. Daarbij werken wij onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” en worden vaak vroegtijdig ingeschakeld door verhuurders. Zo verzorgen wij creditchecks en zijn wij er snel bij als er een huurachterstand ontstaat. Dit doen wij onder andere door te bellen en door huisbezoeken af te leggen.

Onze doelstelling: verdere huurachterstanden, procedures en ontruimingen zoveel mogelijk voorkomen. En als het niet anders kan, dan hebben wij ook de expertise om verder te gaan met een ontbindingsprocedure en eventuele ontruiming. Bent u verhuurder en hebt u interesse in onze dienstverlening? Of hebt u een vraag aan ons?

Waarom kiest u voor ons?

Wij zetten in op preventie

Huurachterstanden moeten worden voorkomen. Dit kan onder andere door te selecteren bij de poort. En als er dan toch een achterstand ontstaat, dan is het verstandig om zo vroeg mogelijk in te grijpen. Voorkomen moet worden dat de schuld verder oploopt en dat er een gedwongen ontruiming moet plaatsvinden. Niemand is gebaat bij extra schulden en een gedwongen ontruiming. Daarom worden wij door onze opdrachtgevers vroegtijdig betrokken als er een huurachterstand is en proberen wij de schade voor alle partijen te voorkomen of te beperken. En als het niet op deze manier kan, dan is een juridische (ontbindings-)procedure vaak onvermijdelijk. Ook dit juridische traject verzorgen wij door het inzetten van onze gespecialiseerde juristen en gerechtsdeurwaarders.

Meer dan een incassobureau

Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van betalings- en huurgeschillen. U schakelt ons in omdat wij flexibel, snel en kundig zijn. Wij zijn niet enkel een incassobureau, maar hebben ook gespecialiseerde juristen en gerechtsdeurwaarders in eigen huis. En dat levert u voordeel op. U hebt één aanspreekpunt voor het hele incassotraject, zelf de regie over uw zaak en alle expertise onder één dak.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Schulden moeten betaald worden. Wij vinden het belangrijk dat het incasseren van schulden wel op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Dit betekent niet dat er niet betaald hoeft te worden en huurders enkel met een fluwelen handschoen worden benaderd, maar wel dat wat wij doen, dat dit ook op een maatschappelijk geaccepteerde manier gebeurt. Onze manier van werken straalt namelijk ook af op onze opdrachtgevers en hun imago.

Kernwaarden van het maatschappelijk incasseren zijn:

Transparantie en duidelijkheid

Eerlijk zaken doen

Proportionaliteit

Oplossingsgericht

Minnelijk oplossen

Kostenoploop voorkomen

Wij zijn onderdeel van de Kopgroep SRCM. Dit staat voor Social Responsible Credit Management. Dit is een norm die wordt opgesteld in samenspraak met diverse belanghebbenden. Deze norm houdt rekening met de debiteur, maar ook met de belangen van de opdrachtgever en andere stakeholders. De norm wordt getoetst door een onafhankelijk toetsingsinstituut. Wij verwachten onze certificering, als één van de eersten, in de zomer van 2019 te behalen.

Ervaring

Wij zijn een gedegen organisatie met meer dan dertig jaar ervaring in de branche. Wij werken voor meerdere (landelijke) vastgoedpartijen, zoals gemeenten en vastgoedbeleggers. Hierdoor weten wij wat er speelt in de branche en hebben wij ook de nodige ervaring met vastgoedsoftware.

Online portaal

Wij hebben een zeer uitgebreid Online Portaal voor zowel onze opdrachtgevers als debiteuren. Via het Online Portaal kunnen onze opdrachtgevers de zaken volgen, bestanden en berichten delen en bijvoorbeeld ook betalingen doorgeven. Ook is het mogelijk om nieuwe zaken via het portaal bij ons aan te leveren. Voor debiteuren hebben wij ook een Online Portaal, waarbij zij inzage hebben in de financiële gegevens in het dossier, berichten kunnen plaatsen en betalingen kunnen doen.

Landelijke dekking

Wij bieden landelijke dekking. U kunt bij ons terecht voor vastgoedkwesties door het hele land.

Bent u verhuurder en wilt u meer informatie?

Karreman inschakelen

Wat doen wij voor u?

Credit check en scan huurovereenkomst

Credit check

Voor verhuurders van bedrijfspanden voeren wij credit checks uit en putten uit diverse bronnen die ons ter beschikking staan. U hebt dan een inschatting of de huurder wel kredietwaardig is. Een credit check kan niet voorspellen of een huurder zich uiteindelijk aan zijn verplichtingen zal gaan houden, maar voorkomt wel zoveel mogelijk dat een huurovereenkomst wordt aangegaan met iemand van wie het van meet af aan bekend kon zijn dat deze geen financiële middelen zou hebben.

Scan van uw huurovereenkomst

Het is belangrijk dat de huurovereenkomst die u aan wenst te gaan juridisch waterdicht is. Met een juridisch oog controleren wij uw huurovereenkomst: zijn de bepalingen over de duur en opzegging van de huurovereenkomst rechtsgeldig? Wat is er geregeld over overlast, gebreken en aansprakelijkheden? Hoe moet het pand opgeleverd worden bij ontbinding? Wat is er geregeld over de waarborgsom en hoe is dit juridisch ingekleed? Allemaal onderwerpen die van belang zijn om goed te regelen. Hiermee voorkomt u zoveel mogelijk discussie achteraf.

Preventie en vroegsignalering

Het is verstandig om ons in een vroegtijdig stadium in te schakelen als er sprake is van een huurachterstand:

  • onze gerechtsdeurwaarders leggen huisbezoeken af;
  • wij versturen persoonsgerichte profitletters;
  • wij hebben een belservice en bellen uw debiteur op.

Op deze manier worden huurders in een vroeg stadium actief benaderd om een oplossing te bespreken voor de huurachterstand. Hiermee wordt het oplopen van verdere huurachterstanden en kosten zoveel mogelijk voorkomen. Wacht dus niet te lang.

Incasso

Wij verzorgen voor u het incassotraject. Voor onze vastgoedklanten hebben wij een speciale maatwerkprocedure ingericht. Dit betekent dat wij uw huurder op een persoonsgerichte en meest effectieve wijze benaderen. Onze pijlers zijn:

Transparantie

Voorkomen van een verdere huurachterstand en ontruiming

Maximaal resultaat

Zo weinig mogelijk inspanningen van uw kant

Huisbezoeken

Wij staan dagelijks aan de deur bij mensen en bedrijven met als doel om zaken op te lossen. Dit doen wij ook in uw zaak, in een vroeg stadium. Een huisbezoek zorgt voor persoonlijk en direct contact en is daarmee uiterst effectief. U profiteert daarbij van de impact van de gerechtsdeurwaarder. Vaak kan een huisbezoek zorgen voor een nieuwe impuls in de zaak en kan hiermee een procedure bij de rechter worden voorkomen.

Tevens kan een huisbezoek zinvol zijn om de situatie ter plaatste in te schatten. Zo zijn er situaties waarbij het overduidelijk is dat een huurder niet direct aan zijn verplichtingen kan voldoen. Er kan dan gezocht worden naar eventuele alternatieven, zoals het maken van een betalingsafspraak in termijnen of een vaststellingsovereenkomst. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een illegale situatie, zoals onderhuur of andere ongeregeldheden. Naar aanleiding van deze signalering kunnen gepaste maatregelen worden genomen.

Huurrechtjuristen

Onze juristen staan u als raadsman bij in uw zaak. Wij behartigen uw belangen zowel vóór als tijdens als na een procedure bij de rechter. Op deze manier wordt uw zaak van meet af aan deskundig behandeld en weten wij zaken op de beste manier voor u op te lossen. Onze juristen zijn gespecialiseerd in het huur- en incassorecht en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA).

Natuurlijk kunt u dan ook bij ons terecht voor het opstellen of laten controleren van een overeenkomst of algemene voorwaarden. Door het controleren van uw juridische documenten kunnen juridische geschillen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat een beslissing van de rechter ook wordt nageleefd. Als gerechtsdeurwaarders kantoor hebben wij meerdere gerechtsdeurwaarders voor ons werken. Ons (ambtelijk) werk bestaat onder meer uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (het dagvaarden) en het uitvoeren van beslissingen van rechters. Wij hebben de bevoegdheid om beslag te leggen op de goederen van personen/bedrijven of bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand te ontruimen. Tevens maken wij diverse processen-verbaal op en zorgen wij ervoor dat stukken of mededelingen een persoon op wettige wijze bereiken. Een incassobureau en/of advocaat mag deze werkzaamheden niet verrichten.

Opstellen bewijsrapportages

Wilt u een bewijs hebben dat u een pand goed hebt opgeleverd of juist kunnen aantonen dat uw huurder het pand smerig heeft achtergelaten? Het is dan mogelijk om een bewijsrapportage te laten opstellen door de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder legt zijn bevindingen dan vast in een proces-verbaal van constatering. U kunt dit proces-verbaal gebruiken in bijvoorbeeld een procedure, omdat u extra schoonmaakkosten hebt moeten maken of om aan te tonen dat u het pand goed hebt opgeleverd. Het proces-verbaal van constatering is ruim en op vele fronten inzetbaar.