Over ons

Ons kantoor: al circa 30 jaar een begrip

Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen is opgericht in 1987 door M. (Marinus)  Karreman. Het kantoor is sinds die tijd uitgebouwd tot een professionele deurwaardersorganisatie met een compleet pakket aan juridische en ambtelijke diensten. Bij de ontwikkeling van het kantoor heeft de kwaliteit van dienstverlening altijd centraal gestaan.

Onze huidige organisatie telt circa 20 medewerkers waaronder 2 (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders, 6 juristen en incassospecialisten. Ieder heeft zijn eigen specialisme en samen maken wij ons sterk voor u.

Onze organisatie is het oudst dienende gerechtsdeurwaarderskantoor van Apeldoorn en omstreken. De directie bestaat uit Marinus Karreman en Erik Hamer. Marinus Karreman is per 1 januari 2015 gedefungeerd als gerechtsdeurwaarder en heeft daarbij het ambtelijk roer overgedragen aan mr. G.E. (Erik) Hamer die per 10 december 2014 als gerechtsdeurwaarder aan het kantoor is verbonden. Daarvoor was Erik Hamer al ruim 12 jaar in dienst van de organisatie als jurist en daarna als kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

Samenwerken waar dat kan, handhaven waar dat moet

Wij vinden dat schulden betaald moeten worden. Iedere zaak is uniek en iedere dag zijn wij op zoek naar de beste oplossing voor zowel de schuldeiser en de schuldenaar. Ons doel is om schulden zoveel mogelijk in overleg op te lossen, met de deurwaarder als stok achter de deur. Dit werkt goed en hierdoor lopen de kosten niet verder op door bijvoorbeeld een procedure bij de rechter. Maar helaas kan het inzetten van dwangmaatregelen niet altijd voorkomen worden. Bijvoorbeeld als mensen wel kunnen betalen, maar niet willen meewerken. Ook dan proberen wij de zaak zo proportioneel mogelijk op te lossen en zetten de middelen in die noodzakelijk zijn om het beoogde resultaat te behalen.

In welk stadium een zaak zich ook bevindt, onze kernpunten zijn:

Het leveren van een goede gedegen dienstverlening

Heldere communicatie

Het nakomen van afspraken

Integriteit

Duidelijkheid en transparantie

Respectvolle behandeling van alle partijen

Persoonsgerichte incasso. Wij lossen het op met persoonlijk contact.

Karreman inschakelen

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Wij zijn onderdeel van de Kopgroep SRCM. Dit staat voor Social Responsible Credit Management. Dit is een norm die wordt opgesteld in samenspraak met diverse belanghebbenden. Deze norm houdt rekening met de debiteur, maar ook met de belangen van de opdrachtgever en andere stakeholders. De norm wordt getoetst door een onafhankelijk toetsingsinstituut.

In samenwerking met andere geselecteerde gerechtsdeurwaarderskantoren gaan wij, als onderdeel van de kopgroep, met Aqturion aan de slag om de certificering handen en voeten te geven.

De SRCM norm wordt ontwikkeld met de volgende uitgangspunten:

 • Transparantie (de normen zijn in te zien door stakeholders).
 • Brede MVO norm rond thema’s Eerlijk, Groen en Duurzaam. Inclusief – maar niet beperkt tot – normen voor incassowerkzaamheden.
 • Balans in het normenkader voor alle belanghebbenden, waaronder in ieder geval de opdrachtgevers, debiteuren, schuldhulpverlening, bewindvoerders, leveranciers, medewerkers en het kantoor zelf.
 • Inrichting met volwassenheidsniveaus. Hiermee kan de organisatie groeien in haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en ook zelf differentiatie aanbrengen in de mate waarin specifieke onderdelen worden ingevuld.
 • Ten aanzien van de audit en certificering zijn de uitgangspunten:
  • Transparantie, inzicht in welke organisatie zijn gecertificeerd
  • Onafhankelijke audit (Aqturion gaat de norm niet zelf auditen)
  • Onderbrengen van de norm en uitgifte certificering door onafhankelijk orgaan

Wij verwachten onze certificering, als één van de eersten, in de zomer van 2019.

Kwaliteit

Normen voor Kwaliteit KBvG

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG heeft voor de beroepsgroep een kwalitatieve standaard geformuleerd, die is gericht op het hanteren van een goede bedrijfsvoering in algemene zin én op het bevorderen van de professionalisering van de gerechtsdeurwaarderskantoren. Als gerechtsdeurwaarderskantoor zijn wij gebonden aan strikte wetgeving, reglementen en richtlijnen om onze professionele kwaliteit van dienstverlening en onze onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen.

Daarnaast verlangen onze opdrachtgevers steeds vaker dat onze systemen en processen geborgd zijn. Op 9 december 2010 is het Reglement van het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders (CTG) in werking getreden. In verband hiermee laten wij ons regelmatig uitvoerig toetsen op de Verordening KBvG normen voor Kwaliteit door een erkende auditor.

ISO9001:2015

Wij zijn ISO9001:2015 gecertificeerd. De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het behalen van deze certificering geeft blijk dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en dat onze dienstverlening en de resultaten daarvan onderhevig zijn aan continue management met oog op blijvende verbetering.

NVRA

Tevens zijn onze juristen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). Deze vereniging heeft ten doel het waarborgen van een kwalitatief goede juridische dienstverlening en bevordert een goede juridische beroepsuitoefening.

Landelijke dekking: groot bereik met kennis ter plaatse

Wij zijn onderdeel van een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband kenmerkt zich door de zelfstandige en regionaal sterke kantoren, met behoud van ieders identiteit. Elk kantoor heeft haar kennis en ervaring in de regio. Dit houdt de kwaliteit hoog.