Wanneer kan ik een deurwaarder / incasso inschakelen?

Wanneer u zaken heeft gedaan met een iemand handelende vanuit zijn of haar beroep of bedrijf, dan mag u vanaf het moment dat de door u gestelde betalingstermijn is verstreken incassokosten in rekening te brengen. Dat is belangrijk, omdat u hiermee de kosten die u moet maken om een factuur te incasseren kunt doorberekenen aan uw klant. Het is wel verstandig om uw klant wel te waarschuwen dat er incassokosten in rekening gebracht worden als er niet wordt betaald. Bereken hier de hoogte van de incassokosten.

Als uw klant een consument is, dan werkt dit anders. Dan bepaalt de wet dat er eerst een zogeheten ‘14-dagen aanmaning’ moet worden verstuurd om de incassokosten door te kunnen berekenen. Wordt uw factuur na het versturen van de aanmaning niet betaald en is de termijn van 14 dagen verstreken, dan heeft u vanaf dat moment recht op incassokosten. Een voorbeeld 14-dagen aanmaning kunt u hier vinden voorbeeldaanmaningen. De hoogte van de incassokosten die in de brief moeten worden vermeld kunt u hier berekenen.

Als uw klant niet betaalt naar aanleiding van herinneringen/aanmaningen, geef de factuur dan uit handen. Uw klant heeft dan voldoende de tijd gehad om te betalen.