Wat doet een deurwaarder?

De deurwaarder heeft wettelijke taken, namelijk het verrichten van ambtshandelingen. Het gaat hierbij in eerste instantie om het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden of oproepen). De deurwaarder zorgt er dan voor dat de dagvaarding de betreffende persoon bereikt.

Als een rechter een vonnis heeft gewezen, of er is sprake van een andere titel (zoals een dwangbevel of verlof), dan kan een gerechtsdeurwaarder deze “tenuitvoerleggen”. Dat wil zeggen dat de deurwaarder hetgeen in het vonnis e.d. staat zelf kan uitvoeren door middel van het leggen van beslag op vermogen, zoals loon, bankrekeningen, voertuigen, inboedel etc. Ook valt het ontruimen van een woning onder de ambtshandelingen.

De tarieven die de deurwaarder voor zijn diensten in rekening brengt, zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). De actuele tarieven vindt u op de website https://www.kbvg.nl/2297/ik-heb-schulden/kosten.html.

Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen heeft meerdere gerechtsdeurwaarders ter beschikking. Daarnaast voeren wij ook een incasso- en juristenpraktijk. Dit is interessant voor een schuldeiser. Wij zijn namelijk ook bevoegd om zelf te incasseren en te procederen.

Alle zaken waar een incassobureau normaal een deurwaarder voor moet inschakelen, kunnen wij in eigen hand houden: de dagvaarding maken, uitbrengen en eventueel achteraf beslag leggen kunnen wij zelf. Dit scheelt tijd en kosten voor de schuldeiser.

Mocht u vragen hebben over het werk van een deurwaarder, neem dan contact met ons op.