Wat kost een deurwaarder/incasso?

Een deurwaarder/incasso hanteert verschillende tarieven. Welk tarief van toepassing is, dat is afhankelijk van de fase waarin een zaak zich bevindt en welke afspraken u met de deurwaarder maakt.

Over het algemeen zijn de volgende kosten van toepassing

Incassoprovisie

Een deurwaarder rekent vaak incassoprovisie/incassokosten op het moment dat een zaak wordt betaald. Dit is een vergoeding voor de dienstverlening van de deurwaarder zoals het treffen van een betalingsregeling, het in ontvangst nemen van betalingen, het sturen van aanmaningen etc. Deze kosten kunnen doorgaans in rekening gebracht worden bij de debiteur.

Deze kosten worden vaak berekend over het bedrag dat is betaald minus de gemaakte kosten. De incassoprovisie wordt ook wel afwikkelingskosten genoemd. De hoogte van deze kosten zijn vaak gelijk aan de wettelijke incassokosten. De wettelijke incassokosten worden vastgesteld volgens onderstaande tabel.

Belang van de zaak Buitengerechtelijke kosten Opmerking
€ 0,00 – € 2.500,00 15% Met een minimun van € 40,00
€ 2.501,00 – € 5.000,00 10%
€ 5.001,00 – € 10.000,00 5%
€ 10.001,00 – € 200.00,00 1%
Over het meerdere 0,5% Met een maximum van € 6.775,00

Uurtarief/(na)salaris

Als een deurwaarder tijd moet steken in een zaak, waarvoor de wet geen vergoeding kent, dan wordt geregeld een uurtarief doorberekend. Het gaat hierbij dan met name om juridisch of tijdrovend werk zoals het opmaken van stukken voor de rechtbank of het behandelen van de zaak door een jurist. Een uurtarief wordt vaak vooraf afgesproken.

Ambtshandelingen/exploten

Een deurwaarder kan als enige functionaris in Nederland ambtshandelingen verrichten. Dit zijn handelingen die een deurwaarder vanuit zijn ambt moet verrichten, zoals het dagvaarden van personen, het leggen van beslag of het ontruimen van een pand: “een deurwaarder brengt een exploot uit”. Hieraan zijn kosten verbonden.

De kosten voor de ambtshandelingen kunnen doorgaans in rekening worden gebracht bij de schuldenaar. Hiervoor geldt ook een vast schuldenaarstarief. Deze kosten zijn terug te vinden op de volgende website. https://www.kbvg.nl/2297/ik-heb-schulden/kosten.html

Verschotten

De deurwaarder moet soms kosten maken om zijn werk uit te kunnen oefenen. Men noemt dit “verschotten”. Het gaat hierbij om kosten die hij bij derden moet maken, zoals het vragen van een adres bij de gemeente, het griffierecht bij de rechtbank, een ontruimingsploeg bij een ontruiming etc. Deze kosten kunnen vaak in rekening gebracht worden bij de debiteur.

Kosten worden zoveel mogelijk verhaald

De kosten die de deurwaarder maakt worden zoveel mogelijk verhaald op de debiteur. Hierdoor hoeft incasso geen geld te kosten. Als de kosten niet verhaald kunnen worden (bijvoorbeeld in geval van een kale kip), dan komen deze voor rekening van de opdrachtgever. Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen geeft vooraf inzicht in de kosten die de procedure met zich meebrengt en daarmee het kostenrisico dat een opdrachtgever loopt. Hierdoor komt u niet achteraf voor verrassingen te staan.