Wat kost een gerechtelijke procedure?

Een procedure bij de rechtbank is vaak noodzakelijk als partijen er gezamenlijk niet uitkomen en een uitspraak van de rechter gewenst is. Bijvoorbeeld om een definitieve beslissing te krijgen in een geschil of om vervolgstappen te kunnen nemen, zoals beslaglegging.

De kosten van een gerechtelijke procedure zijn niet eenduidig te benoemen. Dit is afhankelijk van de zaak.

Griffierecht

De rechtbank brengt voor de zaak griffierecht in rekening. De hoogte van de griffierechten zijn afhankelijk van onder andere de soort zaak en de hoogte van de vordering. In de meeste gevallen kunnen deze kosten verhaald worden op de verliezende partij.

Salaris/honorarium

Voor het behandelen van een procedure (opstellen dagvaarding/bijwonen zittingen) geldt een salaris/honorarium. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de tijd die in een zaak gestopt moet worden en/of de kostenvergoeding die hiervoor staat. In de meeste zaken kunnen deze kosten verhaald worden op de verliezende partij.

Dagvaarding

Voor het uitbrengen van een dagvaarding is de inschakeling van de deurwaarder een vereiste. Hiervoor geldt het vastgestelde tarief van grofweg € 85,00 ex BTW inclusief verschotten.

Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen berekent voor haar incassoklanten altijd de kosten die gelden voor een gerechtelijke procedure en het kostenrisico dat daarbij hoort. Op deze wijze kunnen onze klanten altijd een goede afweging maken of het verstandig is om een gerechtelijke procedure op te starten.